ΜΙΤΗΣ


Name: Ανάπτυξη σχεσιακά ολοληρωμένων διεπιδραστικών μεθόδων διατύπωσης επερωτήσεων με χρήση φορητών συσκευών και προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών
Funding_Authority: ΙΠΕ-ΔΕΣΜΗ 2003-2005
Coordinator: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ)
Start_Date: 08/06/2005
End_Date: 09/07/2007
Duration(months): 39
UCY_Budget: 84,576
Principal_Investigator: Evripidou Paraskevas


Abstract:

MHTIS: of relationally complete interactive querying methods for mobile devices and personal computers. Co-Primary Investigator , June 2005-May 2007. Budget- 40,000 CYP


© 2017-2019 Department of Computer Science - University of Cyprus

Created by ITS - Based on Minimal by W3layouts