ΟΠΤΟΠΟΙΗΣΗ


Name: Ανάπτυξη μοντέλων οπτικής προσοχής με ενσωμάτωση γνώσης για κωδικοποίηση βίντεο με βάση την αντίληψη
Funding_Authority: ΙΠΕ-ΔΕΣΜΗ 2003-2005
Coordinator: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ)
Start_Date: 01/09/2005
End_Date: 30/08/2007
Duration(months): 24
UCY_Budget: 83,038
Total_Budget: 102,431
Principal_Investigator: Pattichis Constantinos


Abstract:

N/A


© 2017-2019 Department of Computer Science - University of Cyprus

Created by ITS - Based on Minimal by W3layouts