ΔΥΧΤΥΣ


Name: Σύμβουλος Τουριστικών Υπηρεσιών με τη χρήση Υπηρεσιών Διαδικτύου
Funding_Authority: ΙΠΕ-ΔΕΣΜΗ 2003-2005
Coordinator: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ)
Start_Date: 08/11/2005
End_Date: 03/07/2008
Duration(months): 28
UCY_Budget: 88,676
Principal_Investigator: Evripidou Paraskevas


Abstract:

N/A


© 2017-2019 Department of Computer Science - University of Cyprus

Created by ITS - Based on Minimal by W3layouts