ΣΚΟΛΙΩΣΗ


Name: Automatic photogrammetry methods for diagnosis and follow-up of scoliosis
Funding_Authority: ΙΠΕ-ΔΕΣΜΗ 2003-2005
Coordinator: Geoimaging Ltd
Start_Date: 30/11/2005
End_Date: 29/01/2008
Duration(months): 26
UCY_Budget: 41,536
Principal_Investigator: Chrysanthou Yiorgos


Abstract:

Η ιδιοπαθής σκολίωση εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του ανθρώπινου σκελετού. Η διάγνωση και κατ’ επέκταση η παρακολούθησή της με τις συμβατικές τεχνικές, δηλαδή με τη χρήση ακτινογραφιών που χρησιμοποιούνται σήμερα, εκθέτουν τον ασθενή σε σημαντικά ποσά ακτινοβολίας. Η εκτεταμένη χρήση των επιβλαβών αυτών ακτινοβολιών θέτει την υγεία του ασθενούς σε σοβαρούς κινδύνους. Το αντικείμενο και ο στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος καταγραφής, διάγνωσης και παρακολούθησης περιστατικών ιδιοπαθούς σκολίωσης με τη χρήση ψηφιακών εικόνων του ορατού φάσματος, δηλαδή ακίνδυνων, μη επεμβατικών μέσων για τους ασθενείς κατά τη διάρκεια παρακολούθησης της ασθένειας και την αξιοποίηση των μεθόδων και τεχνικών της ψηφιακής Φωτογραμμετρίας. Οι ψηφιακές εικόνες που θα χρησιμοποιηθούν είναι στερεοσκοπικές και για την επεξεργασία τους θα χρησιμοποιηθούν αυτοματοποιημένες μέθοδοι ψηφιακής Φωτογραμμετρίας και τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας. Το σύστημα θα διαθέτει -επιπρόσθετα- πρόγραμμα διαχείρισης βάσης δεδομένων προκειμένου να διατηρείται και να ενημερώνεται το ιστορικό των ασθενών με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (περιγραφικές για τα βιογραφικά στοιχεία του ασθενούς, γεωμετρικές για τα διάφορα σημεία ενδιαφέροντος της πλάτης του ασθενούς και ιατρικές για το ιστορικό του ασθενούς), με στόχο τη διαχρονική παρακολούθηση της εξέλιξης της πάθησης κάθε ασθενούς. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια του συστήματος θα αναπτυχθεί γραφικό περιβάλλον για την πληρέστερη τρισδιάστατη απεικόνιση του μοντέλου της πλάτης με τη χρήση γραφικών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για την υλοποίηση του έργου προτείνεται η χρήση μεθόδων ψηφιακής Φωτογραμμετρίας, ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων και γραφικών ηλεκτρονικών υπολογιστών για τον προσδιορισμό και την απεικόνιση του τρισδιάστατου (3D) μοντέλου της πλάτης του ασθενούς που πάσχει από ιδιοπαθή σκολίωση, με ιδιαίτερα υψηλή ακρίβεια και πιστότητα. Το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού γραμμικών και επιφανειακών μεγεθών, χρήσιμων για τη διάγνωση από τον αρμόδιο γιατρό. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η παρεχόμενη πληροφορία και ελαχιστοποιείται η δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης, επομένως και η πιθανότητα της εσφαλμένης διάγνωσης. Επιπρόσθετα, με την οπτικοποίηση και την τρισδιάστατη απεικόνιση του μοντέλου της πλάτης του ασθενούς με τις μεθόδους και τις τεχνικές της ψηφιακής Φωτογραμμετρίας και των γραφικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, δημιουργείται μια πιο σφαιρική εικόνα, χρήσιμη για την ιατρική διάγνωση.

Partners:

GeoImaging Ltd , UCY- Computer Science Dept , University of Thessaloniki - Department of Cadastre, Photogrammetry & Cartography , Private Clinic K. Kontozis , Dr. Thanasis Zavitsanakis, Associate Professor, Aristotle University of
Thessaloniki, Private Researcher


© 2017-2019 Department of Computer Science - University of Cyprus

Created by ITS - Based on Minimal by W3layouts