ΑΣΥΚΓΕ


Name: Αποδοτικότερο σύστημα πρόβλεψης καιρικών φαινομένων με χρήση γραφικούς επεξεργαστές
Funding_Authority: ΙΠΕ-ΔΕΣΜΗ 2003-2005
Coordinator: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ)
Start_Date: 01/04/2006
End_Date: 30/06/2007
Duration(months): 15
UCY_Budget: 54,786
Principal_Investigator: Pedro Trancoso


Abstract:

N/A


© 2017-2019 Department of Computer Science - University of Cyprus

Created by ITS - Based on Minimal by W3layouts