ΑΕΡΑΣ


Name: Σύστημα παρακολούθησης αεροσωματιδιακής ρύπανσης σε σχεδόν πραγματικό χρόνο
Funding_Authority: ΙΠΕ-ΔΕΣΜΗ 2003-2005
Coordinator: Μετερεωλογική Υπηρεσία
Start_Date: 14/11/2005
End_Date: 13/11/2008
Duration(months): 36
UCY_Budget: 47,738
Principal_Investigator: Evripidou Paraskevas


Abstract:

N/A


© 2017-2019 Department of Computer Science - University of Cyprus

Created by ITS - Based on Minimal by W3layouts