Ε-ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ


Name: Καταγραφή σε πολυμεσική βάση δεδομένων αρχαιολογικών ανασκαφών σε σύζευξη με γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS)
Funding_Authority: ΙΠΕ-ΔΕΣΜΗ 2006
Coordinator: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ)
Start_Date: 28/12/2006
End_Date: 27/12/2008
Duration(months): 24
UCY_Budget: 23,579
Principal_Investigator: Samaras George


Abstract:

ePavsanias: A Multimedia Database for Archeological Excavations Salonika. Cooperating organization: University of Thessaloniki - Funding: RPF, Cyprus. Budget- 21,000 EURO


© 2017-2019 Department of Computer Science - University of Cyprus

Created by ITS - Based on Minimal by W3layouts