ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ


Name: Σχεδιασμός και ανάλυση και αξιολόγηση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου κυκλοφορίας
Funding_Authority: ΙΠΕ-ΔΕΣΜΗ 2006
Coordinator: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ)
Start_Date: 28/12/2006
End_Date: 27/03/2009
Duration(months): 27
UCY_Budget: 65,257
Total_Budget: 120,309
Principal_Investigator: Pitsillides Andreas


Abstract:

N/A


© 2017-2019 Department of Computer Science - University of Cyprus

Created by ITS - Based on Minimal by W3layouts