ΕΚΠΑΙΔΕΙΟΝ


Name: Εξατομικευμένα και προσαρμοστικά υπερμεσικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
Link: http://ekpaideion.cs.ucy.ac.cy
Funding_Authority: ΙΠΕ-ΔΕΣΜΗ 2006
Coordinator: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ)
Start_Date: 28/12/2006
End_Date: 27/03/2009
Duration(months): 27
UCY_Budget: 157,670
Principal_Investigator: Samaras George


Abstract:

EKPAIDEION aims at the research and analysis of parameters and contexts such as users intellectuality, mental capabilities, socio-psychological factors, emotional states and attention grabbing strategies, that could affect the apt collection of students' customization requirements offering in return the best adaptive environments to their preferences and demands.


© 2017-2019 Department of Computer Science - University of Cyprus

Created by ITS - Based on Minimal by W3layouts