ΓΕΙΤΟΝΙΑ


Name: Βελτίωση της ποιότητας ζωής με τη χρήση κινητών πολυμέσων και ασύρματης τεχνολογίας για την εποπτεία της γειτονιάς από την τοπική αυτοδιοίκηση
Funding_Authority: ΙΠΕ-ΔΕΣΜΗ 2006
Coordinator: Cosine Consultants Ltd
Start_Date: 28/12/2006
End_Date: 28/06/2009
Duration(months): 29
UCY_Budget: 46,544
Principal_Investigator: Samaras George


Abstract:

GITONIA: Improving Quality of Life by Utilizing Multimedia Mobile Wireless Technologies (& Sensors) to watch the Neighborhood by the local authorities. Cooperating organization: Cosign Ltd, Ithaki Consulting Ltd - Funding: RPF, Cyprus. Budget- 35,000 EURO


© 2017-2019 Department of Computer Science - University of Cyprus

Created by ITS - Based on Minimal by W3layouts