ΧΑΡΤΗΣ


Name: Γενικευμένο σύστημα αραφούς γνωστικού χάρτη για ρεαλιστική προσομοίωση πολύπλοκων δυναμικών συστημάτων
Funding_Authority: ΙΠΕ-ΔΕΣΜΗ 2008 ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ
Coordinator: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ)
Start_Date: 15/01/2009
End_Date: 14/07/2012
Duration(months): 42
UCY_Budget: 89,790
Total_Budget: 96,408
Principal_Investigator: Schizas Christos


Abstract:

N/A


© 2017-2019 Department of Computer Science - University of Cyprus

Created by ITS - Based on Minimal by W3layouts