ΣΚΟΛΙΩΣΗ 2


Name: Ανάπτυξη πειραματικού φωτογραμμετρικού συστήματος για τη διάγνωση της σκολίωσης
Funding_Authority: ΙΠΕ-ΔΕΣΜΗ 2008 ΜΗ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ
Coordinator: Geoimaging Ltd
Start_Date: 01/01/2009
End_Date: 31/12/2010
Duration(months): 24
UCY_Budget: 45,600
Principal_Investigator: Chrysanthou Yiorgos


Abstract:

N/A


© 2017-2019 Department of Computer Science - University of Cyprus

Created by ITS - Based on Minimal by W3layouts