ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ


Name: Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση εστιών πολλαπλης σκλήρυνσης σε εικόνες εγκεφάλου μαγνητικής τομογραφρίας
Funding_Authority: ΙΠΕ-ΔΕΣΜΗ 2008 ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ
Coordinator: Κέντρο Εφαρομοσμένων Ερευνών και Τεχνολογίας
Start_Date: 01/12/2008
End_Date: 31/05/2011
Duration(months): 30
UCY_Budget: 19,488
Principal_Investigator: Pattichis Constantinos


Abstract:

N/A


© 2017-2019 Department of Computer Science - University of Cyprus

Created by ITS - Based on Minimal by W3layouts