ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Name: Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφή
Link: http://foodmuseum.cs.ucy.ac.cy
Funding_Authority: ΙΠΕ-ΔΕΣΜΗ 2008 ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ
Coordinator: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ)
Start_Date: 01/03/2009
End_Date: 15/07/2011
UCY_Budget: 72,790
Total_Budget: 123,654
Principal_Investigator: Chrysanthou Yiorgos


Abstract:

The basic goal of this project is the preservation of the gastronomical heritage of Cyprus Η τηλεόραση μέσω ευρυζωνικών δικτύων (IPTV) αποτελεί όχι μόνο αναβάθμιση του τηλεοπτικού μέσου, αλλά και την ουσιαστική διάνοιξη μιας πληθώρας νέων διαδραστικών υπηρεσιών υψηλά προστιθέμενης. Με μια ραγδαία διείσδυση στην Κυπριακή αγορά το διαδίκτυο και η διαδραστική τηλεόραση καθίσταται με γοργούς ρυθμούς η νέα καθημερινότητα. Το έργο αυτό προτείνει τη δημιουργία ενός ιδεατού μουσείου με στόχο την μεταφορά της γνώσης αλλά και της ηλεκτρονικά εμπλουτισμένης εμπειρίας που θα μπορούσε να αποκτηθεί από μια περιήγηση σε ένα φυσικό μουσείο στο σαλόνι του τηλεθεατή αλλά και στον κλασσικό χρήστη του διαδικτύου. Οι βασικοί στόχοι είναι τόσο τεχνολογικοί, όσο και κοινωνικοί: 1. Να αναδειχθεί ένα σημαντικό μέρος του πολιτισμού της Κύπρου, και συγκεκριμένα αυτό που αφορά στα τρόφιμα και τα διατροφικά πρότυπα του λαού της, μέσα από μια διαθεματική προσέγγιση που θα προσεγγίζει την ιστορική, αρχαιολογική, λαογραφική, διατροφική, άλλα και περιβαλλοντική διάσταση του θέματος. 2. Παράλληλος στόχος είναι η συγκέντρωση, διάσωση, οργάνωση και παρουσίαση του συναφούς υλικού με τη μορφή ενός Εικονικού Μουσείου, το οποίο θα αποτελεί μία περιεκτική βάση δεδομένων έτσι ώστε ο υπάρχων πλούτος να είναι προσβάσιμος από το μέσο Κύπριο πολίτη, τους ομογενείς στο εξωτερικό, τους άλλους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και άλλους ενδιαφερόμενους, όπως ερευνητές, τουρίστες, οργανωμένα σύνολα (π.χ. Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών), σύνδεσμοι (Σύνδεσμος Διατροφολόγων) , υπηρεσίες (π.χ. Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, Υπ. Παιδείας & Πολιτισμού και Υπ. Γεωργίας), επιχειρήσεις και βιοτεχνίες τροφίμων ανά πάσα στιγμή. Αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η συγκέντρωση και η οργάνωση/συστηματοποίηση και η προβολή του υλικού που θα προκύψει από τη βασική έρευνα : 1. σε ένα εικονικό μουσείο, 2. σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, 3. σε μια έκθεση πεπραγμένων για ευρεία διάχυση σε ενδιαφερόμενους τελικούς χρήστες, 4. στη διοργάνωση συνεδρίου και 5. την παρουσίαση του έργου σε δύο τουλάχιστον διεθνή συνέδρια. Τα βασικά οφέλη που αναμένεται να προκύψουν είναι : 1) η διάσωση και η προβολή, τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου, ενός σημαντικού μέρους του άυλου πολιτισμού της Κύπρου, 2) η παραγωγή υποστηρικτικού υλικού, σε σχέση με την ιστορική ταυτότητα των Κυπριακών τροφίμων για τη διεκδίκηση της ιδιοτυπίας σε διεθνές επίπεδο όταν χρειαστεί, 3) η προαγωγή της βιοτεχνικής και βιομηχανικής παραγωγής ξεχασμένων Κυπριακών εδεσμάτων, 4) η προαγωγή του εμπορίου και των εξαγωγών των Κυπριακών τροφίμων, 5) η αξιοποίηση της κυπριακής διατροφής ως βασικού στοιχείου για τον εμπλουτιμό και την αναβάθμιση του τουριστικού προίοντος και 6) η ευαισθητοποίηση των νέων και η συνειδητοποίηση από μέρους τους της σημασίας που έχει η διαφύλαξη και η συνέχιση της παραδοσιακής διατροφής.


© 2017-2019 Department of Computer Science - University of Cyprus

Created by ITS - Based on Minimal by W3layouts