ΚΛΕΙΔΙΑ


Name: Καινοτομικό Πρότυπο Αναζήτησης με λέξεις κλειδιά σε συσχετιστικές βάσεις δεδομένων - Συνόψεις Αντικειμένων
Funding_Authority: ΙΠΕ-ΔΕΣΜΗ 2008 ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ
Coordinator: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ)
Start_Date: 01/04/2009
End_Date: 30/05/2010
Duration(months): 14
UCY_Budget: 49,966
Principal_Investigator: Schizas Christos


Abstract:

N/A


© 2017-2019 Department of Computer Science - University of Cyprus

Created by ITS - Based on Minimal by W3layouts