ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ


Name: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Ψηφιακού-Ιστορικού-Πολιτισκού-Τουριστικού Οδηγού
Funding_Authority: ΙΠΕ-ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ
Coordinator: IMH C.S.C. Ltd
Start_Date: 02/01/2012
End_Date: 01/01/2014
Duration(months): 24
UCY_Budget: 27,062
Principal_Investigator: Pitsillides Andreas


Abstract:

N/A


© 2017-2019 Department of Computer Science - University of Cyprus

Created by ITS - Based on Minimal by W3layouts