Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος (ΠΛΗ)


Name: Μελέτη και Δημιουργία Ιστοσελίδας Ξερολιθικών Κατασκευών της Θράκης, του Αιγαίου και της Κύπρου
Funding_Authority: ΔΙΑΦΟΡΑ - ΚΥΠΡΟΣ
Coordinator: Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Start_Date: 11/04/2001
End_Date: 31/10/2003
Duration(months): 30
UCY_Budget: 43,705
Principal_Investigator: Schizas Christos


Abstract:

N/A


© 2017-2019 Department of Computer Science - University of Cyprus

Created by ITS - Based on Minimal by W3layouts