ΝΗΡΕΥΣ


Name: Ευφυές Υβριδικό σύστημα υποστήριξης Αποφάσεων για τη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων Υποστηριζόμενο από Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων
Funding_Authority: ΙΠΕ-4ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Coordinator: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ)
Start_Date: 18/06/2001
End_Date: 17/06/2003
Duration(months): 24
UCY_Budget: 67,908
Total_Budget: 76,086
Principal_Investigator: Keravnou Elpida


Abstract:

N/A


© 2017-2019 Department of Computer Science - University of Cyprus

Created by ITS - Based on Minimal by W3layouts