ΣΕΔΗΜ


Name: Ανάπτυξη Εφαρμογής Ενοποιημένης Διαχείρισης Μηνυμάτων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις - Ενσωμάτωση σε Συσκευή
Funding_Authority: ΙΠΕ-4ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Coordinator: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ)
Start_Date: 12/11/2001
End_Date: 05/11/2004
Duration(months): 30
UCY_Budget: 55,188
Principal_Investigator: Evripidou Paraskevas


Abstract:

N/A


© 2017-2019 Department of Computer Science - University of Cyprus

Created by ITS - Based on Minimal by W3layouts