ΝΕΟΓΝΟΣ


Name: Σύστημα Πολλαπλών Πρακτόρων για τη Συλλογή και Ευφυή Ανάλυση Ιατρικών και Δημογραφικών Δεδομένων που αφορούν τις Κυήσεις και τα Νεογνά της Κύπρου
Funding_Authority: ΙΠΕ-5ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Coordinator: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ)
Start_Date: 02/12/2002
End_Date: 12/01/2005
Duration(months): 36
UCY_Budget: 110,265
Principal_Investigator: Keravnou Elpida


Abstract:

N/A


© 2017-2019 Department of Computer Science - University of Cyprus

Created by ITS - Based on Minimal by W3layouts