ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ


Name: Ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιακής ανάλυσης ενδοσκοπικής εικόνας μακροωιοψίας για την υποστήριξη διάγνωσης γυναικολογικού καρκίνου
Funding_Authority: ΙΠΕ-5ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Coordinator: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ)
Start_Date: 01/01/2003
End_Date: 31/12/2004
Duration(months): 24
UCY_Budget: 65,952
Principal_Investigator: Pattichis Constantinos


Abstract:

N/A


© 2017-2019 Department of Computer Science - University of Cyprus

Created by ITS - Based on Minimal by W3layouts