Συμβουλευτικές Υπηρεσίες


Name: Συμφωνία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών από Ομάδα Συμβούλων Ακαδημαϊκών του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου στο Υπουργείο Υγείας
Funding_Authority: ΔΙΑΦΟΡΑ - ΚΥΠΡΟΣ
Coordinator: Υπουργείο Υγείας
Start_Date: 01/11/2003
End_Date: 30/06/2005
Duration(months): 20
UCY_Budget: 333,717
Principal_Investigator: Pattichis Constantinos


Abstract:

N/A


© 2017-2019 Department of Computer Science - University of Cyprus

Created by ITS - Based on Minimal by W3layouts