ΠΕΡΣΟΝΑ


Name: Ανάπτυξη Ευέλικτης αρχιτεκτονικής συστημάτων προσωπικοποίησης για το ασύρματο διαδίκτυο
Funding_Authority: ΙΠΕ-ΔΕΣΜΗ 2003-2005
Coordinator: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ)
Start_Date: 01/06/2004
End_Date: 15/07/2005
Duration(months): 12
UCY_Budget: 51,873
Principal_Investigator: Samaras George


Abstract:

Personalization for the Mobile and wireless User

Primary Investigator, (Rank first in the evaluation process)


© 2017-2019 Department of Computer Science - University of Cyprus

Created by ITS - Based on Minimal by W3layouts