Ε-ΘΑΛΑΣΣΑ


Name: Πρότυπο Διαδικτυακό Σύστημα Διαχειρισης και Διαγνωστικής Λήψης Αποφάσεων για Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Θαλασσαιμικών στην Κύπρο
Link: http://www.cs.ucy.ac.cy/seit/ethalassa/
Funding_Authority: ΙΠΕ-ΔΕΣΜΗ 2003-2005
Coordinator: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ)
Start_Date: 01/09/2004
End_Date: 30/08/2006
Duration(months): 24
UCY_Budget: 48,388
Total_Budget: 67,661
Principal_Investigator: Papadopoulos George


Abstract:

e-Thalassa: the project aimed to the design and development of a reliable and functinal application to enhance the quality of life of people with thalassemia in Cyprus.


© 2017-2019 Department of Computer Science - University of Cyprus

Created by ITS - Based on Minimal by W3layouts