ΒΙΝΤΕΟ


Name: Διανομή Βίντεο Μέσω Κινητών Δικτύων Νέας Γενεάς
Funding_Authority: ΙΠΕ-ΔΕΣΜΗ 2003-2005
Coordinator: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ)
Start_Date: 01/10/2004
End_Date: 30/12/2006
Duration(months): 27
UCY_Budget: 92,000
Total_Budget: 98,108
Principal_Investigator: Pitsillides Andreas


Abstract:

N/A


© 2017-2019 Department of Computer Science - University of Cyprus

Created by ITS - Based on Minimal by W3layouts