ProjectsAcronym Name Coordinator Start_Date End_Date UCY_Budget Total_Budget Principal_Investigator
MARTE Κινητή και Ρομποτική Τηλεϊατρική σε Ασθενοφόρο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) 01/09/2004 30/08/2006 5,126 N/A Pattichis Constantinos
PM-CMP-DP Process Migration in Multi-Core Processors and its Applications to the power Density Problem Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) 01/09/2004 30/08/2006 5,126 N/A Sazeides Yiannakis
SemaNet Σημασιολογικά Ιδεατά Δίκτυα Υπηρεσιών σε Περιβάλλοντα Παγκόσμιου Υπολογισμού Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) 11/06/2004 09/11/2006 23,237 N/A Samaras George
REALISM Πλαίσιο Δημιουργίας Ιδεατού Ρεαλιστικού Πληθυσμού και Φωτισμού Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) 01/06/2004 30/05/2005 29,132 N/A Chrysanthou Yiorgos
ΔΙΤΗΣ - 2 Δίκτυο Ιατρικής Τελεσυνεργασίας για κατ΄οικον φροντίδα Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) 16/06/2004 30/01/2006 163,889 N/A Pitsillides Andreas
Ε-ΘΑΛΑΣΣΑ Πρότυπο Διαδικτυακό Σύστημα Διαχειρισης και Διαγνωστικής Λήψης Αποφάσεων για Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Θαλασσαιμικών στην Κύπρο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) 01/09/2004 30/08/2006 48,388 67,661 Papadopoulos George
ΕΥΝΟΜΙΑ Σύστημα αυτόματου σχεδιασμού και υλοποίησης διασύνδεσης χρήσης Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) 01/06/2004 30/06/2005 50,182 N/A Evripidou Paraskevas
ΠΕΡΣΟΝΑ Ανάπτυξη Ευέλικτης αρχιτεκτονικής συστημάτων προσωπικοποίησης για το ασύρματο διαδίκτυο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) 01/06/2004 15/07/2005 51,873 N/A Samaras George
BETSY Being on Time Saves Energy Philips Electronics 01/09/2004 28/02/2007 319,058 N/A Papadopoulos George
NEXWAY Network of excellence in wireless applications and technology Aalborg University 01/09/2002 30/01/2005 13,140 N/A Dikaiakos Marios
INTUITION Network of Excellence on Virtual Reality and Virtual Environments applications for future workspaces Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 01/09/2004 30/08/2008 110,500 N/A Chrysanthou Yiorgos
SEEArchWeb An interactive Web-based Forum of Southestern European Archaeology Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 01/10/2003 15/11/2006 28,051 N/A Pattichis Constantinos
B-BONE Broadcasting and Multicasting Over Enhanced UMTS Mobile Broadband Networks Portugal Telecom Inovacao 01/02/2004 30/06/2006 322,232 N/A Pitsillides Andreas
EGΕE Enabling Grids for E-science in Europe CERN - European Organization for Nuclear Research 01/04/2004 31/03/2006 268,000 N/A Dikaiakos Marios
DELIS Dynanically Evolving, Large Scale Information Systems Universitaetskasse Bielefeld 01/01/2004 31/12/2007 140,000 N/A Mavronikolas Marios
E-NEXT Emerging Networking Experiments and Technologies Universidad Carlos III De Madrid 01/01/2004 30/06/2006 48,600 N/A Pitsillides Andreas
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Συμφωνία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών από Ομάδα Συμβούλων Ακαδημαϊκών του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου στο Υπουργείο Υγείας Υπουργείο Υγείας 01/11/2003 30/06/2005 333,717 N/A Pattichis Constantinos
INTELCITIES Integrating and Strengthening the European Research Area (2002-2006) Karlsruhe Research Center 01/01/2004 10/07/2005 37,290 N/A Samaras George
BEEP Project BEEP EC (IST-2000-26224) NetU Consultants Ltd 01/01/2001 31/07/2003 25,302 N/A Pitsillides Andreas
VOLTAIRE Validation of multisensors precipitation fields and numerical modeling in Mediterranean test sites Μετερεωλογική Υπηρεσία 01/06/2003 31/05/2004 12,000 N/A Evripidou Paraskevas
ΔΙΤΗΣ Virtual Collaborative Health-care teams for home care of chronic patients Microsoft Reseach Ltd 01/06/2003 31/05/2004 36,132 N/A Pitsillides Andreas
AVICENNA Avicenna Virtual Campus UNESCO 01/04/2003 06/08/2006 157,177 N/A Papadopoulos George
UNIVERSAL The Universal Exchange for Pan-European Higher Education Bureau for International Research and Technology Cooperation (BIT) 01/03/2000 10/01/2002 85,901 N/A Evripidou Paraskevas
WASP Working group on answer set semantics Universita Degli Studi Di Messina 15/09/2002 14/09/2005 15,000 N/A Dimopoulos Yiannis
E-LEN European cooperations projects for the training of school education stuff European Commission 01/10/2002 30/09/2004 304,402 N/A Symeon Retalis
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιακής ανάλυσης ενδοσκοπικής εικόνας μακροωιοψίας για την υποστήριξη διάγνωσης γυναικολογικού καρκίνου Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) 01/01/2003 31/12/2004 65,952 N/A Pattichis Constantinos
ΙΑΣΙΣ Ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης διάγνωσης επικυνδυνότητας πρόκλησης εγκεφαλικού επεισοδίου Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) 16/12/2002 15/12/2005 137,593 N/A Pattichis Constantinos
ΝΕΟΓΝΟΣ Σύστημα Πολλαπλών Πρακτόρων για τη Συλλογή και Ευφυή Ανάλυση Ιατρικών και Δημογραφικών Δεδομένων που αφορούν τις Κυήσεις και τα Νεογνά της Κύπρου Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) 02/12/2002 12/01/2005 110,265 N/A Keravnou Elpida
SELENE Self e-learning networks Birkbeck College 01/11/2002 31/01/2004 59,000 N/A Samaras George
ΙΓΕ Πληροφορικό σύστημα δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών 29/07/2002 30/08/2003 48,695 N/A Andreou Andreas Schizas Christos
Αυλή του Ευαγόρα Εκπαιδευτική Πύλη με την συνεργασία του Πανεπιστημίου Κύπρου, Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 01/06/2002 31/10/2004 273,376 N/A Kakas Antonis
MB-NET MB-NET:A network of excellence in mBusiness aplications and services Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 01/07/2002 30/06/2003 11,700 N/A Pitsillides Andreas
EMISPHER Euro-Mediterranean internet satelite platform for health, medical, education and research Charite University TS Medizin 01/09/2002 31/08/2004 158,932 N/A Dikaiakos Marios
TIME2LEARN Time to Learn Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" 01/09/2002 30/11/2003 20,160 N/A Evripidou Paraskevas
ANWIRE Academic network on wireless internet research in Europe Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 01/09/2002 30/08/2004 65,856 N/A Dikaiakos Marios
ETCDM Performance and power optimizations for trace cache driven microarchitectures Intel Corporation 01/04/2002 31/12/2017 177,240 177,240 Sazeides Yiannakis
BIOGRID Biotechnology Information and Knowledge Grid Rijksuniversiteit Groningen 01/09/2002 31/12/2004 89,310 N/A Papadopoulos George
MEDFORIST Euro-Mediterranean network for sharing IST learning resources Grenoble Ecole de Management 01/08/2002 31/07/2005 156,294 N/A Papadopoulos George
Public Tenders Development of eProcurement Website for public tenders Δημόσια Υπηρεσία N/A N/A 28,192 N/A Evripidou Paraskevas
Public Sector Development of scoping report for the implementation of eProcurement in the public sector Δημόσια Υπηρεσία N/A N/A 26,312 N/A Evripidou Paraskevas
NATURE - GIS A European thematic network for protected areas/Nature preservation and geographical information Geographical Information Systems International Group (GISIG) 01/04/2002 31/03/2005 20,010 N/A Schizas Christos
ALCOM-FT Algorithms and compexipility-future technologies University of Aarhus 01/06/2000 30/11/2003 100,017 N/A Mavronikolas Marios
NAVSAV La navigation du savoir University of Malta 01/04/2002 12/01/2005 65,596 N/A Chrysanthou Yiorgos
MARKET MAKER Wiring smart enterprises in the digital world through process orchestration Intracom SA and Pouliadis Associates 01/04/2002 30/06/2004 115,991 N/A Evripidou Paraskevas
GENESTREAM Genestream:Massive genetic data will become critical knowledge Fraunhofer Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V 01/06/2002 30/11/2003 178,422 N/A Papadopoulos George
MEMO Medical Mobile Devices - Cluster Project ETS Tristram Clive Les Rives 01/05/2002 30/04/2004 63,025 N/A Samaras George
DEADALUS Delivery of Mediterranean Links in Unified Environments Consiglio Nazionale Delle Ricerche Piazzale Aldo 01/03/2002 06/01/2006 199,636 N/A Schizas Christos
PUREFORM Pureform: The Museum of Pure-Form University College London (UCL) 01/09/2001 31/08/2004 13,750 N/A Chrysanthou Yiorgos
CREATE Constructivist Mixed Reality for Design, Education, and Cultural heritage University College London (UCL) 01/03/2002 28/02/2005 151,296 N/A Chrysanthou Yiorgos
APART2 Automatic Performance Analysis: Real Tools Staatsoberkasse Bayern 01/03/2002 30/07/2004 18,000 N/A Dikaiakos Marios
QCCS Quality Controlled Component-based Software development (Αmendment Number 2) STREAM Technology Centre 01/03/2002 30/09/2003 197,196 N/A Papadopoulos George
CROSSGRID Development of Grid Environment for Interactive Applications Akademickie Centrum Komputerow (ΑCK) 01/03/2002 30/04/2005 238,465 N/A Dikaiakos Marios
SEACORN Simulation of Enhanced UMTS Access and Core Networks Portugal Telecom Inovacao 01/03/2002 30/04/2004 314,541 N/A Pitsillides Andreas
FLAGS Foundational Aspects of Global Computing Systems Computer Technology Institute and Press (CTI) 01/01/2002 30/04/2005 275,640 N/A Mavronikolas Marios
DBGlobe A Data-centric Approach to Global Computing Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 01/01/2002 30/04/2005 150,000 N/A Samaras George
SOCS A Computational Logic model for the description analysis and verification of global and open societies of heterogeneous computees Imperial College London 01/01/2002 30/06/2005 273,263 N/A Kakas Antonis
COLOGNET Network of Excellence in Computational Logic DFKI GMBH 01/01/2002 30/06/2005 117,046 N/A Kakas Antonis
ΕΝΔΙΚΤΗΣ Εκτίμηση Επίδοσης Δικτύων με παροχή Ποιότητας Υπηρεσίας Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) 12/11/2001 31/12/2003 81,671 N/A Philippou Anna
ΣΕΔΗΜ Ανάπτυξη Εφαρμογής Ενοποιημένης Διαχείρισης Μηνυμάτων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις - Ενσωμάτωση σε Συσκευή Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) 12/11/2001 05/11/2004 55,188 N/A Evripidou Paraskevas
PRISMA Providing Innovative Service Models and Assessment Danish Technological Insitute, Competence and IT 01/09/2001 28/02/2003 45,000 N/A Samaras George
EUNITE European Network on Intelligent Technologies For Smart Adaptive Systems EUROPEAN LABORATORY FOR INTELLIGENT TECHNIQUES ENGINEERING (ELITE) 01/02/2001 02/01/2004 5,000 N/A Pitsillides Andreas
ΝΗΡΕΥΣ Ευφυές Υβριδικό σύστημα υποστήριξης Αποφάσεων για τη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων Υποστηριζόμενο από Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) 18/06/2001 17/06/2003 67,908 76,086 Keravnou Elpida
Med Campus C013 Innovative Training in the Service Industry Using Multimedia European Commission 01/01/1995 31/10/1995 88,000 N/A Schizas Christos
Compucyprus Compucyprus - Kit012 European Commission 01/11/1993 31/10/1996 44,420 N/A Kakas Antonis
Compulog II Compulog II Γραφείο Προγραμματισμού N/A N/A N/A N/A Kakas Antonis
ILP 2 Inductive Logic Programming II Katholieke Universiteit Leuven N/A N/A 62,000 N/A Kakas Antonis
REMEDIES Remote Metical Education Via Internet Enhanced Services Κέντρο Παραγωγικότητας 01/12/2000 12/01/2003 40,048 N/A Schizas Christos
Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος (ΠΛΗ) Μελέτη και Δημιουργία Ιστοσελίδας Ξερολιθικών Κατασκευών της Θράκης, του Αιγαίου και της Κύπρου Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 11/04/2001 31/10/2003 43,705 N/A Schizas Christos
MEDICATE The control, identification and delivery of prescribed medication University of Ulster 01/05/2001 31/10/2004 351,249 N/A Papadopoulos George
IDEALIST Information Dissemination and European Awareness Launch Deutsches Zentrum Fuer Luft 01/11/2000 31/10/2003 79,020 N/A Kakas Antonis
E-MINDER Electronic commerce leveraging Network for Developing European Regions SchlumbergerSema STREAM Technology Centre 01/09/2001 30/11/2003 227,999 N/A Pitsillides Andreas
ENLARGE Entrepreneurship Laboratory for Eastern European Regions The Athens Laboratory of Business Administration 01/09/2001 15/04/2003 170,960 N/A Samaras George
EUMEDIS Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Συντήρηση Ιστοσελίδας (Virtual Office) για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Eumedis Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) 01/06/2000 31/05/2003 27,260 N/A Pitsillides Andreas
Propractition Continuing Professional Development Concerning General Practitioners Varimed KFT 01/12/2000 31/05/2001 14,000 N/A Pattichis Constantinos
Victory A Virtuall Enterprises as an Electronic Platform to Multiply Results European Commission 01/12/1999 31/05/2001 3,886 N/A Papadopoulos George